Ogłoszenie 

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Andrzej J.S
2019-05-14, 09:25
Skierowanie na badanie lekarskie kontrolne a Rodo
Autor Wiadomość
Misia5 

Wiek: 48
Dołączył: 25 Wrz 2013
Posty: 63
Wysłany: 2019-05-13, 17:11   Skierowanie na badanie lekarskie kontrolne a Rodo

Witam.
Pracownik na momet stracił świadomość. Nie upadł, nie został uderzony, w myśl definicji nie spełnia wymogu wpp. Posiada ważne orzeczenie o zdolności do pracy(sprzed tygodnia) wystawione po ponad 31 dniowej nie obecności w pracy.
Pracodawca postanowia wysłać pracownika na ponowne badanie kontrolne, czy na skierowaniu może podać, że powodem kolejnego badania kontrolnego jest utrata świadomości?
 
     
ewania 


Pomogła: 37 razy
Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 3840
Wysłany: 2019-05-14, 23:45   

Misia5 napisał/a:
Pracodawca postanowia wysłać pracownika na ponowne badanie kontrolne

Na JAKIEJ podstawie prawnej? :-( Nie wolno.
_________________
Przykazania boskie (owe 10) są tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumiałe, że powstały bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Misia5 

Wiek: 48
Dołączył: 25 Wrz 2013
Posty: 63
Wysłany: 2019-05-15, 14:00   

Obowiązków pracodawcy - zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi i innym pracownikom ( pracownik może np. być operatorem wózka widłowego - przy utracie świadomości prowadząc prace rozładunkowe-załadunkowe zagraża sobie, innym pracownikom, pracownikom firm obcych).
 
     
Krzych_2033 

Dołączył: 17 Paź 2007
Posty: 8
Wysłany: 2019-05-16, 19:38   

Jak koniecznie pracodawca chce skierować to oczywiście może, ale nie będą to badania kontolne tylko okresowe. No i oczywiście w skierowaniu na badania lekarskie trzeba podać powód wcześniejszego skierowania.
 
     
ewania 


Pomogła: 37 razy
Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 3840
Wysłany: 2019-05-16, 21:06   

Krzych_2033 napisał/a:
Jeśli chce (...) to oczywiście może. (...) w skierowaniu na badania lekarskie trzeba podać powód wcześniejszego skierowania.

Nie zgadzam się z tym, co napisałeś. Nie może pracodawca (w tym przypadku). Choćby chciał. Bo ten powód musi mieścić się w granicach prawa. A tutaj takiego powodu, który mieściłby się w tych przypadkach, w których można pracownika skierować na badanie profilaktyczne okresowe poza terminem badań, nie ma ;-)

Misia5 - :roll: no, to jak jest?
Cytat:
pracownik może np. być operatorem wózka widłowego - przy utracie świadomości prowadząc prace rozładunkowe-załadunkowe zagraża sobie, innym pracownikom, pracownikom firm obcych

Ten pracownik JEST tym operatorem, czy "może np. być"? Gdybamy, czy mówimy o konkretnym przypadku?
Jeśli gdybamy, to owszem - takie uzasadnienie, które podałaś byłoby do przyjęcia.
_________________
Przykazania boskie (owe 10) są tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumiałe, że powstały bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Krzych_2033 

Dołączył: 17 Paź 2007
Posty: 8
Wysłany: 2019-05-28, 09:46   

Masz rację ewania. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
 
     
Misia5 

Wiek: 48
Dołączył: 25 Wrz 2013
Posty: 63
Wysłany: 2019-07-08, 10:06   

Witam.
Na wstępie przepraszam za długi brak odpowiedzi.
Pracownik osobiście ma uprawnienia UDT do obsługi widlaków(nabył je przed zatrudnieniem), nie ma wewnętrznego pozwolenia od pracodawcy na ich obsługę na terenie zakładu. Wykonuje prace w magazynie (m.in. wchodzenie na drabinę do 3m by sięgnąć towar z półki).
Pozostanę przy swoim zdaniu, że pracodawca ma prawo wynikające z obowiązków pracodawcy - zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi i innym pracownikom ( pracownik może np. być operatorem wózka widłowego - przy utracie świadomości prowadząc prace z użyciem widlaków zagraża sobie, innym pracownikom, pracownikom firm obcych).
Również przepisy dotyczące RODO dają taką możliwość. Poniżej art. 6 (d)

Artykuł 6 Zgodność przetwarzania z prawem
1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.
2.Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić bardziej szczegółowe przepisy, aby dostosować stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przetwarzania służącego wypełnieniu warunków określonych w ust. 1 lit. c) i e); w tym celu mogą dokładniej określić szczegółowe wymogi przetwarzania i inne środki w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem i jego rzetelności, także w innych szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem przewidzianych w rozdziale IX.
3.Podstawa przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. c) i e), musi być określona:
a) w prawie Unii; lub
b) w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub, w przypadku przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. e) – musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawa prawna może zawierać przepisy szczegółowe dostosowujące stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, w tym: ogólne warunki zgodności z prawem przetwarzania przez administratora; rodzaj danych podlegających przetwarzaniu; osoby, których dane dotyczą; podmioty, którym można ujawnić dane osobowe; cele, w których można je ujawnić; ograniczenia celu; okresy przechowywania; oraz operacje i procedury przetwarzania, w tym środki zapewniające zgodność z prawem i rzetelność przetwarzania, 4.5.2016 L 119/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL w tym w innych szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem, o których mowa w rozdziale IX. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć realizacji celu leżącego w interesie publicznym, oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu.
4.Jeżeli przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1, administrator – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę między innymi:
a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; b)kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
c) charakter danych osobowych, w szczególności czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10;
d) ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Dziękuje wszystkim za pomoc i rozmowę.
 
     
ewania 


Pomogła: 37 razy
Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 3840
Wysłany: 2019-07-08, 18:57   

Misia5 napisał/a:
Pozostanę przy swoim zdaniu,
:-) Masz takie prawo :-D
Przy takiej decyzji bardzo ważne jest, czy pracownik na ostatnim skierowaniu na badania profilaktyczne miał zaznaczone, że wykonuje prace na wysokości do 3 m.?
Jeśli tak, to jest podstawa do skierowania pracownika na badanie POZA TERMINEM BADAŃ OKRESOWYCH (nie "kontrolne" przypadkiem!).
Uzasadnieniem jest to, że w czasie od ostatniego badania profilaktycznego zaistniały okoliczności, które pozwalają przypuszczać, że ostatnio wydane orzeczenie w świetle tych okoliczności straciło swoją aktualność.
Był taki wyrok SN kiedyś.

Jeśli nie miał wpisane, ze pracuje na wysokosci do 3m. albo, jeśli uznajecie, że może się zdarzyć, że będzie obsługiwał wózek widłowy, to najlepiej skierować po prostu na badanie WSTĘPNE.
Uzasadnieniem jest to, że dochodzi nowa czynność/nowe czynności, wymagająca uwzględnienia w trakcie badań profil.
Tak będzie i zgodnie z prawem i bezpiecznie, bo taką informację na skierowaniu powinno się uwzględnić już przedtem.
_________________
Przykazania boskie (owe 10) są tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumiałe, że powstały bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Misia5 

Wiek: 48
Dołączył: 25 Wrz 2013
Posty: 63
Wysłany: 2019-07-09, 07:05   

Informacje o pracy na wysokości do 3m ma na wszystkich skierowaniach na badania od badań wstępnych.
 
     
bogwoj


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 22 Maj 2007
Posty: 83
Wysłany: 2019-07-09, 09:54   

Przestańcie szaleć.
Żaden przepis KP nie zabrania pracodawcy skierowania pracownika na badania okresowe dodatkowo, poza terminami określonymi przez LMP. Istotna podstawa do tego jest - stan utraty świadomości stwarza zagrożenie nie tylko dla tego pracownika, ale też innych, bez względu na to, jakie czynności wykonuje.
I nie mieszajcie do tego ODO, bo doprowadzicie się do stanu obłędu - tu CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO.

Pozdrowienia
 
     
ewania 


Pomogła: 37 razy
Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 3840
Wysłany: 2019-07-10, 11:43   

Nie mieszamy ODO (przynajmniej ja).

JEST przepis, który wyraźnie mówi o tym, kiedy mozna skierować pracownika na badania poza terminem badań okresowych.
Natomiast - zgodnym z prawem i logicznym i rozsądnym jest podejście, ktore wskazałam wyżej. Czyli:
Cytat:
skierowania pracownika na badanie POZA TERMINEM BADAŃ OKRESOWYCH (nie "kontrolne" przypadkiem!).
Uzasadnieniem jest to, że w czasie od ostatniego badania profilaktycznego zaistniały okoliczności, które pozwalają przypuszczać, że ostatnio wydane orzeczenie w świetle tych okoliczności straciło swoją aktualność.

Albo - z uwagi na ten wózek widłowy -
Cytat:
jeśli uznajecie, że może się zdarzyć, że będzie obsługiwał wózek widłowy
skoro brak było wskazania tej czynnosci w opisie czynności na skierowaniu, to nawet TRZEBA wystawić skierowanie na badanie wstępne i przy okazji załatwić temat.
_________________
Przykazania boskie (owe 10) są tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumiałe, że powstały bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Pomógł: 80 razy
Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 5922
Wysłany: 2019-07-10, 12:27   

ewania napisał/a:
skoro brak było wskazania tej czynnosci w opisie czynności na skierowaniu, to nawet TRZEBA wystawić skierowanie na badanie wstępne i przy okazji załatwić temat.

Jestem tego samego zdania.
 
     
Misia5 

Wiek: 48
Dołączył: 25 Wrz 2013
Posty: 63
Wysłany: 2019-07-10, 13:54   

Dla ścisłości, pracownik w skierowaniu na badania wstępne już miał zaznaczoną pracę na wysokości do 3m oraz obsługę wózków widłowych, w kolejnych skierowaniach na badania miał dalej zaznaczaną pracę na wysokości do 3m.
 
     
bogwoj


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 22 Maj 2007
Posty: 83
Wysłany: 2019-07-11, 11:55   

Dz.U.2016.2067 § 6. 1)
 
     
ewania 


Pomogła: 37 razy
Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 3840
Wysłany: 2019-07-11, 17:03   

bogwoj napisał/a:
Dz.U.2016.2067 § 6. 1)

No właśnie. Ten przepis szczegółowo określa KIEDY i w jakich przypadkach można pracownika skierować na badanie profilaktyczne poza terminem badań okresowych.
Chyba przywołałeś go tu niesłusznie, bo nie popiera on Twojej tezy.
Z którą co do zasady się zgadzam, że jeśli pracownik nie ma potrzebnych badań, przez co może stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych, to należy go zbadać.
Tyle, że na pewno NIE na podstawie ww. przepisu.

P.S.
Oczywiście, wszyscy wiedzą, że to rozporządzenie posiada akt jednolity? Z 2016 r.? Tak tylko.... ;-) :-P
_________________
Przykazania boskie (owe 10) są tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumiałe, że powstały bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

2019 © Wiedza i Praktyka
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 12