Poprzedni temat «» Następny temat
plac zabaw
Autor Wiadomość
zaiks1 

Dołączył: 23 Lut 2010
Posty: 25
Skąd: zachpodnipomorskie
Wysłany: 2010-11-13, 19:10   plac zabaw

Witam.Mam pytanie, czy nie orientujecie się czy istnieją jakieś przeciwskazania 9 w tym prawne) sytuowania placu zabaw pod liniami wysokiego napięcia oraz ogrodzenie tego placu metalowym ogrodzeniem. Pozdrawiam
 
     
zaiks1 

Dołączył: 23 Lut 2010
Posty: 25
Skąd: zachpodnipomorskie
Wysłany: 2010-11-25, 22:34   

mam jeszcze pytanie odnośnie boiska do gry w piłkę usytuowanego pod liniami wysokiego napięcia i ogrodzeniu około 4 m wysokości. Spotkaliście się z takim czymś i jakie zagrożenia to za sobą niesie ?
 
     
kkrm

Dołączył: 25 Lip 2015
Posty: 101
Wysłany: 2015-11-14, 15:31   

Odgrzewam topic bo chciałbym się dowiedzieć jakieś normy jeżeli chodzi o usytuowanie placu zabaw w pobliżu drogi/szosy?
Kolejna sprawa to czy muszą być spełnione określone specyfikacje jeżeli chodzi o materiał z jakiego taki plac zostanie wybudowany?

A i jeszcze jak z badaniem piasku, w którym bawią się dzieci. Czy bada się go pod kątem obecności bakterii?
https://sklep.bio-space.pl/produkty/mikrobiologia,2,345
 
     
eccek

Dołączył: 17 Sie 2015
Posty: 98
Wysłany: 2015-11-16, 10:54   

Plac zabaw nie może być w zbyt bliskiej odległości od ruchliwej drogi. Z tego co pamiętam to odległość graniczna to 10m. Plac zabaw nie powinien znajdować się również zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. Hałas dzieci nie przez wszystkich tolerowany.
Zapoznaj się też z obowiązującymi normami i certyfikatami które muszą być spełnione.
Sprawdź sobie rozwiązania z tego .................LINKA. Znajdziesz też informacje na temat regulacji prawnych.
 
     
pawel.mat33

Dołączył: 04 Gru 2015
Posty: 2
Wysłany: 2015-12-04, 14:27   

Słyszałem że w kilku miastach są place zabaw usytuowane pod liniami wysokiego napięcia, ale zastanawiam się czy to jest możliwe prawnie, bo pewnie niesie za sobą jakieś ryzyko. Najlepiej dla bezpieczeństwa robić place w innym miejscu.
 
     
przemko90 

Wiek: 29
Dołączył: 21 Lut 2016
Posty: 2
Skąd: Przemyśl
Wysłany: 2016-02-21, 14:51   

Widziałem taki plac zabaw, ale tak myślę, zdrowy rozsądek podpowiada żeby wybrać inne miejsce, tak dla większego bezpieczeństwa i własnego spokoju.
_________________
Kto to zrozumie.
 
     
sawoj

Dołączył: 11 Lut 2016
Posty: 15
Wysłany: 2016-03-22, 12:50   

w dużych miastach większość placów zabaw jest usytuowanych pod liniami wysokiego napięcia. Jakie mogą być przeciwwskazania jeśli plac jest ogrodzony i dzieci nie mają styczności ze słupami?
 
     
Gandalf89

Dołączył: 10 Gru 2015
Posty: 30
Wysłany: 2016-04-22, 07:19   

Strach tam zostawić dziecko.
 
     
Izka123

Dołączył: 05 Kwi 2017
Posty: 6
Wysłany: 2017-04-07, 12:17   

jak to strach dzieci zostawiac - bez przesady ! a co ma sie stać, nigdy domku czegokolwiek nie mieliscie pod drutami? jest to legalne w pełni
 
     
dahala

Dołączył: 07 Sie 2017
Posty: 1
Wysłany: 2017-08-07, 13:42   

Trzeba, także uczyć dzieci żeby nie było wypadku http://www.salut.org.pl/j...ozaru-w-szkole/
 
     
MrKrystyna

Dołączył: 12 Gru 2016
Posty: 12
Wysłany: 2017-12-08, 17:57   

W takim miejscu plac zabaw? Przesada, w życiu bym tam nie pozwoliła się bawić dziecku. Totalny brak wyobraźni. Nie trzeba dużo by dziecko wpadło na jakiś pomysł i by stało się nieszczęście. Edukacja dziecka to jedno ale rozsądek dorosłym i zapobieganie tego by mogły znaleźć się w niebezpieczeństwie to drugie.
 
     
itak

Dołączył: 23 Lis 2015
Posty: 91
Wysłany: 2018-03-08, 12:46   

Z tego co wiem takich przeciwwskazań nie ma. Chociaż u nas place zabaw buduje się jedynie wokół większych zabudowań, na osiedlach bloków jednorodzinnych. Tak więc w miejscach, w których linie wysokiego napięcia raczej nie istnieją (tka więc problem rozwiązuje się tutaj sam).

Radziłbym skontaktowac się z jakąś firmą, która oferuje tego typu wykonania. Powinni udzielić Ci informacji. Na przykład tutaj: http://tioman.pl/pl/
 
     
magda86

Dołączył: 24 Lut 2017
Posty: 10
Wysłany: 2018-03-17, 19:24   

Co do zasady nie ma przepisów wprost zakazujących lokalizacji placów zabaw pod liniami energetycznymi. Takie usytuowanie placu zabaw jest jednak wysoce wątpliwe ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że mimo, iż przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. odnoszą się do placów zabaw (ich nasłonecznienia, usytuowania na terenie biologicznie czynnym, odległości od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, a także odległości wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych – § 19 ust. 1 r.w.t. oraz § 40 r.w.t., to już przepisy tego rozporządzenia nie odnoszą się do kwestii usytuowania placów zabaw od linii energetycznych.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, place zabaw (traktowane jako budowle) mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

Dalej należy zauważyć, że linie energetyczne należą do grupy urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, przez co rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.). Ich oddziaływania nie traktuje się jako niebezpiecznego dla ludzi pod warunkiem zachowania podstawowych wymogów określonych w przepisach ustawy oraz w przepisach wykonawczych. Zgodnie z art. 121 p.o.ś., ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz poprzez zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów – dalej d.p.p.e. Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, między innymi, dla miejsc dostępnych dla ludności (a takimi bez wątpienia są place zabaw). Zgodnie z § 2 pkt 2 d.p.p.e, zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z tym że dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, ustalone są w kolumnie 2 i 3 tabeli 2 załącznika nr 1 do d.p.p.e; zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko ustalone są w kolumnie 1 tabeli 2 załącznika nr 1 do d.p.p.e.

Metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Co jednak ważne, zgodnie z pkt 33 załącznika nr 2, pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych wykonuje się (a więc jest to obowiązkowe), jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe niż 110 kV (z treści pytania wynika z kolei, że analizowana linia ma 15 kV).
 
     
gruhaa 

Dołączył: 16 Mar 2018
Posty: 5
Wysłany: 2018-03-17, 20:55   

Witam. Co do zasady należy przytoczyć cały artykół, będzie wtedy czarno na białym, więc:
"
Oprócz powyższych przepisów należy wskazać, że place zabaw jako obiekty budowlane powinny spełniać ogólne warunki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. Co ważne, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d pr. bud., obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, dotyczących higieny, zdrowia i środowiska, a także bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.

Zgodnie z powołanym załącznikiem I, obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy w szczególności wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt przez cały cykl życia tych obiektów.

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia osób je zajmujących. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w wyniku eksplozji lub włamania.

W związku z powyższym, usytuowanie placu zabaw pod linią energetyczną należy uznać za wysoce wątpliwe ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Konieczne jest również wskazanie w tym miejscu, że odpowiednie przepisy dotyczące odległości zabudowy od linii energetycznej może zawierać obowiązujący na terenie inwestycji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe mogą bowiem zawierać ustalenia dotyczące utworzenia strefy technicznej, czy strefy bezpieczeństwa wzdłuż przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej. Są to z reguły pasy wolne od zabudowy i zadrzewienia, umożliwiające należytą eksploatację sieci z uwzględnieniem dojazdu odpowiednich służb. "

Ze strony:
http://www.budownictwo.ab...-energetycznymi

Pozdrawiam.
 
     
derek1 

Dołączył: 08 Kwi 2018
Posty: 1
Skąd: Grajewo
Wysłany: 2018-04-08, 19:37   

Boisko do gry w piłkę usytuowany pod liniami wysokiego napięcia jest bardzo niebezpieczne, nie trzeba wiele aby doszło do wypadku.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

2018 © Wiedza i Praktyka
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10