Strona Główna
bhp forum

Poprzedni temat «» Następny temat
czy to s? warunki szkodliwe?
Autor Wiadomość
Jolanta123

Dołączył: 28 Lut 2007
Posty: 14
Wysłany: 2008-01-25, 20:59   czy to s? warunki szkodliwe?

Czy kucharka przy kuchni w?glowej ma otrzymywa? dodatek za szkodliwe? uci??liwe? warunki pracy. A palacz (te? w?giel)?
Pomó?cie
J
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-26, 08:42   Re: czy to s? warunki szkodliwe?

Jolanta123 napisał/a:
Czy kucharka przy kuchni w?glowej ma otrzymywa? dodatek za szkodliwe? uci??liwe? warunki pracy. A palacz (te? w?giel)?
Pomó?cie
J

Witam - Jolu, Kodeks pracy nie przewiduje dodatków za prace w warunkach szkodliwych, uci??liwych i niebezpiecznych. Jedynymi dodatkami za warunki pracy, które przewiduje Kp to dodatek za prac? w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
Tak wi?c je?li wasz zak?adowy regulamin pracy i p?acy (porozumienie zak?adowe albo uk?ad zbiorowy pracy) nie przewiduje tego typu dodatków, to nie ma podstawy prawnej do ich wyp?acania. Chyba, ?e pracodawca ma gest i kas?, to mo?e p?aci? komu chce i ile chce.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
Jolanta123

Dołączył: 28 Lut 2007
Posty: 14
Wysłany: 2008-01-26, 12:45   

Dzi?kuj? Ci za odpowied?. To ju? drugi raz mi pomog?e?.
W takim razie podpowiedz jeszcze, gdzie znajd? lub mo?e masz gotow? odpowied?: jaka jest maksymalna powierzchnia pod?ogi do wysprz?tania dla jednej sprz?taczki. Szko?a jest spora i babki si? troch? burz?. Czy w ogóle jest jaka? norma???
Jolanta
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-26, 14:52   

Jolanta123 napisał/a:
..............jaka jest maksymalna powierzchnia pod?ogi do wysprz?tania dla jednej sprz?taczki. Szko?a jest spora i babki si? troch? burz?. Czy w ogóle jest jaka? norma???
Jolanta

Jolu - posiadam na ten temat unormowania ale bardzo, bardzo, bardzo stare. Jest tam w nich podana powierzchnia (chyba minimum 400 m² na jedn? sprz?taczk?) zale?na od rodzaju pomieszczenia, wyk?adzin ?ciennych i pod?ogowych, wyposa?enia pomieszcze? itp. Mam równie? na ten temat nowsze wyja?nienia i interpretacje, ale nie s? to przepisy. Z wyja?nie? tych wynika, ?e powierzchnia sprz?tana nie ma ?adnego znaczenia, bo sprz?taczka powinna mie? taki zakres pracy a?eby mog?a go wykona? w ci?gu dniówki roboczej (8 godzin). W?a?nie o tym bardzo cz?sto sprz?taczki zapominaj? i uwa?aj?, ?e mog? pracowa? np. 3 lub 4 godziny, a pensje pobiera? jak za 8 godzin pracy. Z tego tez powodu pracodawca powinien przyjrze? sie zakresowi obowi?zków sprz?taczki i przydzieli? jej tyle zada?, a?eby mia?a co robi? przez 8 godzin - tak jak inni pracownicy zatrudnieni na pe?nych etatach. Wi?cej informacji na ten temat mog? przekaza? w poniedzia?ek jak b?d? w pracy i odgrzebi? stare przepisy.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
Jolanta123

Dołączył: 28 Lut 2007
Posty: 14
Wysłany: 2008-01-26, 17:29   

Wielkie dzi?ki. Nawet pobie?na obserwacja przacy pan sprz?taj?cych u mnie w szkole wskazuje na to, o czym piszesz. Kawka i te sprawy, a sprz?tanie w przerwie. Dzi?ki za pomoc. Fajnie, ?e mog? na Ciebie liczy?
Jolanta
 
     
halikowski 

Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 3
Skąd: bia?a
Wysłany: 2008-01-28, 06:35   

Witam. Podobna sytuacje mia?em kilka lat temu Panie sprz?taczki nie "wyrabia?y" si? zrobi?em fotografie dnia roboczego i okaza?o sie ,?e kiedy zosta?y wyeliminowane "przestoje nie kontrolowane " nastapi?a redukcja jednej z pan.Dniówka to 8 godz.w tym przerwy na posi?ek i potrzeby fizjologiczne.Norm nowych niema .Pracodawca stosuje swoje "normy" jak znam ?ycie to osoby sprzatajace zawsze mia?y ?al do pracodawcy ?e w swojej dniówce musz? przepracowa? a? 3-4 godz.pozdrawiam.
_________________
halik
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-28, 07:37   

halikowski napisał/a:
Witam. Podobna sytuacje mia?em kilka lat temu Panie sprz?taczki nie "wyrabia?y" si? zrobi?em fotografie dnia roboczego i okaza?o sie ,?e kiedy zosta?y wyeliminowane "przestoje nie kontrolowane " nastapi?a redukcja jednej z pan.Dniówka to 8 godz.w tym przerwy na posi?ek i potrzeby fizjologiczne.Norm nowych niema .Pracodawca stosuje swoje "normy" jak znam ?ycie to osoby sprzatajace zawsze mia?y ?al do pracodawcy ?e w swojej dniówce musz? przepracowa? a? 3-4 godz.pozdrawiam.

Witam - w uzupe?nieniu powy?szych wypowiedzi chcia?em doda?, ?e spraw? t? reguluje Uchwa?a nr 705 Prezydium Rz?du z dnia 3.09.1955r w spr. podstaw ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etatach sprz?taczek (M. P z 1955r nr 84 poz. 997). W my?l tej ustawy na sprz?taczk? powinno przypada? od 320 - 480 m² powierzchni pomieszcze? do sprz?tania na 8 godzin pracy. Powierzchni? t? mo?na zwi?kszy? do 700 m². W za??czniku do tej ustawy podane s? równie? wspó?czynniki do naliczania normy sprz?tanej powierzchni, np. 1 m² pomieszczenia komunikacyjnego i gospodarczego (halle, korytarze, poczekalnie, klatki schodowe, windy, przedsionki) bez dywanów i chodników, to zaledwie 0,55 m² normy itd.
Trudno mi w tej chwili powiedzie? czy w/w Uchwa?a jeszcze obowi?zuje poniewa? kilka lat temu czyta?em artyku? prasowy na ten temat, z którego wynika?o, ?e zakres pracy sprz?taczki powinien by? tak ustalony a?eby mia?a co robi? przez 8 godzin pracy dziennie.
Pozdrawiam - Andrzej
 
     
Jolanta123

Dołączył: 28 Lut 2007
Posty: 14
Wysłany: 2008-01-29, 09:16   

Andrzeju, a taka sprawa jeszcze: palacz w kot?owni przy w?glu - czy ma otrzymywa? mleko? Podobno wynika to z zapylenia i pyta o to mleko sanepid w razie kontroli. Pomiarów nie robiono. Moja znajoma z sanepidu twierdzi, ?e przepisów takich nie ma i mo?e to wynika? tylko z indywidualnych ustale? z pracodawc?. Jednakowo? chcia?am si? upewni?. Co Ty na to?
Podobno te? zamiast tego mleka mo?e dosta? jaki? posi?ek regeneracyjny, tylko musi wyrazi? na to zgod?.
Mam nadziej?, ?e Ci? nie nadu?ywam tymi m?cz?cymi pytaniami.
Jolanta
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-29, 10:40   

Jolanta123 napisał/a:
......... palacz w kot?owni przy w?glu - czy ma otrzymywa? mleko?..........Moja znajoma z sanepidu twierdzi, ?e przepisów takich nie ma i mo?e to wynika? tylko z indywidualnych ustale? z pracodawc?. Jednakowo? chcia?am si? upewni?. Co Ty na to?
Podobno te? zamiast tego mleka mo?e dosta? jaki? posi?ek regeneracyjny, tylko musi wyrazi? na to zgod?.
Jolanta

Witam - Jolu, twoja znajoma z Sanepidu ma racj?. Kodeks pracy tego typu dodatków nie przewiduje. W zwi?zku z tym pracodawca nie ma obowi?zku wydawania mleka. Natomiast je?li chodzi o profilaktyczne posi?ki i napoje to spraw? reguluje rozporz?dzenie Rady ministrów z dnia 28.05.1996r w spr. profilaktycznych posi?ków i napojów (Dz. U. z 1996r nr 60 poz. 279). Jednak my?l?, ?e i na zupk? palacz si? nie za?apie :cry: . Je?li chodzi o pomiary w kot?owni, to nale?a?oby wykona?, bo Sanepid mo?e mie? o to pretensje :!: .
Jolu - kodeks pracy nie przewiduje wydawania mleka i posi?ków regeneracyjnych ale je?li pracodawca chce i ma na to pieni?dze to mo?e tego typu dodatki pracownikom wydawa?. W takim przypadku powinno mie? to odzwierciedlenie np. w regulaminie pracy, uk?adzie zbiorowym pracy itp. Nale?a?oby równie? opracowa? zasady i wykaz osób (stanowisk pracy) uprawnionych do otrzymywania tego typu dodatków.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
kaz511

Dołączył: 19 Cze 2007
Posty: 138
Wysłany: 2008-01-30, 11:48   

Andrzej J.S napisał/a:
Jolanta123 napisał/a:
......... palacz w kot?owni przy w?glu - czy ma otrzymywa? mleko?..........Moja znajoma z sanepidu twierdzi, ?e przepisów takich nie ma i mo?e to wynika? tylko z indywidualnych ustale? z pracodawc?. Jednakowo? chcia?am si? upewni?. Co Ty na to?
Podobno te? zamiast tego mleka mo?e dosta? jaki? posi?ek regeneracyjny, tylko musi wyrazi? na to zgod?.
Jolanta

Witam - Jolu, twoja znajoma z Sanepidu ma racj?. Kodeks pracy tego typu dodatków nie przewiduje. W zwi?zku z tym pracodawca nie ma obowi?zku wydawania mleka. Natomiast je?li chodzi o profilaktyczne posi?ki i napoje to spraw? reguluje rozporz?dzenie Rady ministrów z dnia 28.05.1996r w spr. profilaktycznych posi?ków i napojów (Dz. U. z 1996r nr 60 poz. 279). Jednak my?l?, ?e i na zupk? palacz si? nie za?apie :cry: . Je?li chodzi o pomiary w kot?owni, to nale?a?oby wykona?, bo Sanepid mo?e mie? o to pretensje :!: .
Jolu - kodeks pracy nie przewiduje wydawania mleka i posi?ków regeneracyjnych ale je?li pracodawca chce i ma na to pieni?dze to mo?e tego typu dodatki pracownikom wydawa?. W takim przypadku powinno mie? to odzwierciedlenie np. w regulaminie pracy, uk?adzie zbiorowym pracy itp. Nale?a?oby równie? opracowa? zasady i wykaz osób (stanowisk pracy) uprawnionych do otrzymywania tego typu dodatków.
Pozdrawiam - Andrzej.

Witam!
Mam wra?enie, ze Jola pisz?c posi?ek "regeneracyjny" ma na my?li "profilaktyczny" bo na taki palacz "ma szanse".
Proponuje tak jak pisze Andrzej wykonanie pomiarów wydatku energetycznego a wyniki poka?? czy powinien otrzymywa? posi?ek profilaktyczny czy nie.
Pozdrawiam
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-30, 13:00   

kaz511 napisał/a:
Witam!
Mam wra?enie, ze Jola pisz?c posi?ek "regeneracyjny" ma na my?li "profilaktyczny" bo na taki palacz "ma szanse".
Proponuje tak jak pisze Andrzej wykonanie pomiarów wydatku energetycznego a wyniki poka?? czy powinien otrzymywa? posi?ek profilaktyczny czy nie.
Pozdrawiam

Witam - z t? szans? to ró?nie mo?e by?, poniewa? zale?y ona wy??cznie od wydatku energetycznego pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Bior?c pod uwag? kryteria 2000 kcal na 8 godz. pracy, to w przypadku palacza musia?by minimum przez 4 godz. dziennie wrzuca? bez przerwy opa? (w?giel) do pieca, a przecie? tyle godzin w?gla nie wrzuca. Poniewa? praca palacza polega cz??ciowo na dorzucaniu opa?u do pieca i cz??ciowo na nadzorowaniu kot?owni, to jego wydatek energetyczny nigdy nie osi?gnie pu?apu 2000 kcal. Jest to mo?liwe tylko w przypadku dostawy kilku ton opa?u do kot?owni i "szuflowaniu" go do np. piwnicy lub zasieku na opa?. Pomiary wydatku energetycznego (mi?dzy innymi i palacza) zleci?a kilka lat temu jedna z podleg?ych mi jednostek s?u?bowych i jak si? okaza?o, to palacz za?apywa? si? na zupk? tylko w wy?ej cytowanym przypadku. Obecnie przeszli?my na ogrzewanie elektryczne lub olejowe i palaczy nie mamy.
Jolu - pomiary wydatku energetycznego s? drogie i nie ka?da firma mo?e to robi?. Jednak dla pewno?ci i spokoju sumienia (pracodawcy) nale?a?oby je wykona? - np. zleci? Medycynie Pracy lub innej wyspecjalizowanej w tym kierunku firmie.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
kaz511

Dołączył: 19 Cze 2007
Posty: 138
Wysłany: 2008-01-30, 13:22   

Witam!
Andrzeju chyba nie masz racji odno?nie kosztów pomiarów wydatku energetycznego. Wydatek mo?na obliczy? samemu (w dodatku je?eli jest to tylko 1 stanowisko)
Pozdrawiam
kaz
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-30, 13:33   

kaz511 napisał/a:
Witam!
Andrzeju chyba nie masz racji odno?nie kosztów pomiarów wydatku energetycznego. Wydatek mo?na obliczy? samemu (w dodatku je?eli jest to tylko 1 stanowisko)
Pozdrawiam
kaz

Masz racj?, ?e mo?na to samemu wyliczy? - nawet mam do tego tabele, ale przyk?ad na którym sie opar?em by? badany (mierzony) na wykonuj?cym prac? pracowniku. Pomiary te na zlecenie zak?adu pracy wykonywa? O?rodek Medycyny Pracy i nie by?o to takie tanie.
Andrzej.
 
     
Jolanta123

Dołączył: 28 Lut 2007
Posty: 14
Wysłany: 2008-02-01, 20:48   

Witam Panów.
?ledz? Wasz? pogaw?dk? i przy tej okazji wiele si? ucz?. Dzi?kuj? Wam za pomoc.
Jolanta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Kontakt do administracji

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.25 sekundy. Zapytań do SQL: 10