bhp forum
bezpiecze?stwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Inne - wybór szko?y

klaudynka_84 - 2013-05-09, 10:12
Temat postu: wybór szko?y
Witam :-) ,chcia?abym podj?? nauk? na kierunku technik bhp. Rozgl?dam si? za szko?? zaoczn? w Katowicach. S?ysza?am dobre opinie o Proedukacji. Czy kto? uczeszcza do tej szko?y i mo?e co? napisa? na ten temat?
Andrzej J.S - 2013-05-09, 10:25
Temat postu: Re: wybór szko?y
klaudynka_84 napisał/a:
Witam :-) ,chcia?abym podj?? nauk? na kierunku technik bhp. Rozgl?dam si? za szko?? zaoczn? w Katowicach. S?ysza?am dobre opinie o Proedukacji. Czy kto? uczeszcza do tej szko?y i mo?e co? napisa? na ten temat?

Osobi?cie poleca?bym studia w kierunku bhp, a nie technikum.
A?eby po technikum pracowa? w jednoosobowej komórce s?u?by bhp musisz najpierw odby? 3 letni sta? w wieloosobowej komórce s?u?by bhp - a to nie tak ?atwo, na to si? za?apa?.
Po studiach behapowskich od razu mo?esz rozpocz?? prac? na samodzielnym stanowisku pracownika s?u?by bhp. Ponadto po rocznym sta?u zostajesz specjalist? i mo?esz na w?asn? r?k? prowadzi? dzia?alno?? behapowsk?.

wojtek.d - 2013-05-09, 11:00

Andrzej J.S napisał/a:
Osobi?cie poleca?bym studia w kierunku bhp, a nie technikum.
A?eby po technikum pracowa? w jednoosobowej komórce s?u?by bhp musisz najpierw odby? 3 letni sta? w wieloosobowej komórce s?u?by bhp - a to nie tak ?atwo, na to si? za?apa?.
Po studiach behapowskich od razu mo?esz rozpocz?? prac? na samodzielnym stanowisku pracownika s?u?by bhp. Ponadto po rocznym sta?u zostajesz specjalist? i mo?esz na w?asn? r?k? prowadzi? dzia?alno?? behapowsk?.
nic doda?, nic uj??...
J?drek - 2013-05-09, 21:45

........albo chce bezp?atnie, albo nie ma matury.
Andrzej J.S - 2013-05-10, 08:36

J?drek napisał/a:
albo nie ma matury.

A bez matury mo?na rozpocz?? studium policealne (w zawodzie technik bhp) :?:

stoper - 2013-05-10, 11:08

Mo?na Andrzeju. S? szko?y policealne i pomaturalne.
Andrzej J.S - 2013-05-10, 16:31

stoper napisał/a:
Mo?na Andrzeju. S? szko?y policealne i pomaturalne.

Ale czy bez matury mo?na zosta? technikiem :?:

ewania - 2013-05-10, 17:59

Mo?na chyba. Tak samo jak chyba (nie wiem, nie chodzi?am do technikum) mo?na sko?czy? technikum (zosta? technikiem po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego "na technika"), nie zdaj?c matury.
Technicy? Co Wy na to? (pytam technikow z czasów gdy matura ju? przesta?a by? obowi?zkowa dla uzyskania ?redniego wykszta?cenia)

J?drek - 2013-05-10, 21:00

Pomaturalne to ju? tylko STUDIA chyba....no ale mo?e si? myl?. Obecnie mo?na uko?czy? technikum bez egzaminu zawodowego (ma by? kilka stopni w trakcie czteroletniej edukacji-chyba trzy-w przysz?o?ci niedalekiej)jak i matury..........mo?na nie zda? zawodowego, a zda? matur?.....no kurna JAJA. TAK. JEST :!: Ma si? wtedy status: wykszta?cenie ?rednie bez zawodu. Z matur?, albo bez :-D
stoper - 2013-05-11, 07:46

I mo?na sko?czy? Liceum nie pisz?c matury (lub nie zda? jej) a i?? do policealnej szko?y. Gdy si? zda w niej egzamin zawodowy to ma si? technika w danym zawodzie i wszelkie uprawnienia. Tak jak J?drek pisze praktycznie pomaturalne to obecnie zosta?y chyba tylko studia.
Andrzej J.S - 2013-05-12, 09:15

ewania napisał/a:
Mo?na chyba. Tak samo jak chyba (nie wiem, nie chodzi?am do technikum) mo?na sko?czy? technikum (zosta? technikiem po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego "na technika"), nie zdaj?c matury.

"ewania"
, chyba co? ci si? pomyli?o :roll:
Jak ja ko?czy?em 5 letnie technikum, to razem z matur?. Mo?na te? by?o robi? technika z matur? po uko?czeniu ZSZ. Wówczas w ZSZ nauka trwa?a 3 lata i nast?pne 3 lata w technikum.
Natomiast kursy zawodowe to mo?na by?o zrobi? po uko?czeniu ZSZ. Wówczas po takim kursie, odpowiednim sta?u i egzaminie mo?na by?o zosta? mistrzem w zawodzie, ale nie technikiem - tak to kiedy? by?o.

Andrzej J.S - 2013-05-12, 09:38

stoper napisał/a:
mo?na sko?czy? Liceum nie pisz?c matury (lub nie zda? jej) a i?? do policealnej szko?y. Gdy si? zda w niej egzamin zawodowy to ma si? technika w danym zawodzie i wszelkie uprawnienia.
:?:
Bez prawa "wst?pu" na wy?sze uczelnie ;-)

stoper - 2013-05-12, 10:13

Andrzej J.S napisał/a:
stoper napisał/a:
mo?na sko?czy? Liceum nie pisz?c matury (lub nie zda? jej) a i?? do policealnej szko?y. Gdy si? zda w niej egzamin zawodowy to ma si? technika w danym zawodzie i wszelkie uprawnienia.
:?:
Bez prawa "wst?pu" na wy?sze uczelnie ;-)

Oczywi?cie. Uprawnienia zawodowe zgodne z uko?czon? szko?? czyli technika dyplomowanego w zawodzie.

ewania - 2013-05-12, 19:50

Andrzej J.S napisał/a:
"ewania", chyba co? ci si? pomyli?o :roll:

Nie pomyli?o mi si?. :-)
Faktycznie, jak Ty
Andrzej J.S napisał/a:
ko?czy?em 5 letnie technikum, to razem z matur?.
ale pó?niej si? zmieni?o i jak ja ko?czy?am to juz matura nie by?a obowi?zkowa do uzyskania wykszta?cenia ?redniego.
I tak jest chyba do dzisiaj (ale nie by?am pewna jak to jest w Technikach)
Natomiast TO>>
Andrzej J.S napisał/a:
Bez prawa "wst?pu" na wy?sze uczelnie ;-)
jest jasne, tak w?asnie si? sta?o: bez matury ma si? wykszta?cenie ?rednie, ale bez prawa do nauki na wy?szej uczelni, ale nie o tym mówimy?
Ju? nie wiem, o czym mówimy ;-)

Andrzej J.S - 2013-05-13, 08:37

ewania napisał/a:
Nie pomyli?o mi si?. :-)
;-)
Ja odnios?em si? do tego wpisu:
ewania napisał/a:
zosta? technikiem po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego "na technika"

O czym? takim nigdy nie s?ysza?em. Nawet teraz tytu? technika otrzymuje si? po uko?czeniu ?redniej szko?y technicznej a nie po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego.

Andrzej J.S - 2013-05-13, 08:37

ewania napisał/a:
Ju? nie wiem, o czym mówimy ;-)
klaudynka_84 napisał/a:
chcia?abym podj?? nauk? na kierunku technik bhp.

ewania - 2013-05-13, 21:18

Andrzej J.S napisał/a:
ewania napisał/a:
Nie pomyli?o mi si?. :-)
;-)
Ja odnios?em si? do tego wpisu:
ewania napisał/a:
zosta? technikiem po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego "na technika"

O czym? takim nigdy nie s?ysza?em. Nawet teraz tytu? technika otrzymuje si? po uko?czeniu ?redniej szko?y technicznej a nie po zdaniu jakiego? egzaminu zawodowego.

No, to?my si? dogadali :lol:
No jasne, ze po sredniej szkole!
Nie chodzi?o mi o to, ze po samym "jakims egzaminie zawodowym", bez szko?y ?redniej :mrgreen: , tylko o to, ?e po "jakim? egzaminie zawodowym" na koniec tej?e ?redniej szko?y technicznej, ale BEZ wymogu zdawania matury.
Mo?e zbyt du?ym skrótem polecia?am.... :lol:

wojtek.d - 2013-05-14, 13:00

Andrzej J.S napisał/a:
stoper napisał/a:
Mo?na Andrzeju. S? szko?y policealne i pomaturalne.

Ale czy bez matury mo?na zosta? technikiem :?:
jak pójdziesz na policealne, to zostajesz technikiem. Jak ja robi?em policealne z bhp, to mia?em dodatkowy semestr przedmiotów technicznych. Kuzyn, który ze mn? szed?, a by? po technikum - nie musia? robi? tego dodatkowego semestru mimo, ?e nie broni? pracy technicznej. Jak babka w sekretariacie nas poinformowa?a - mimo, ?e kto? nie broni pracy technicznej, to itak ma wpisane w ?wiadectwo "technika". Sprawdzili?my i ... mia?a racj?. Ach ta nasza o?wiata
J?drek - 2013-05-14, 20:40

wojtek.d napisał/a:
kto? nie broni pracy technicznej, to itak ma wpisane w ?wiadectwo "technika". Sprawdzili?my i ... mia?a racj?.

NIE na mi?y Bóg :!:
..........,,policealko" to niby ,,ongisiejsze" pó?wy?sze, ale ?eby bez obrony pracy i zdania egzaminu zawodowego technika dosta? w policealnej, to kurna nie wierz? :shock: mam przed sob? m?odego, który chodzi? do policealnego bhp i uko?czy?: tre?? wpisu:?wiadectwo uko?czenia szko?y policealnej dla doros?ych w pó?torarocznym okresie nauczania w zawodzie technik bezpiecze?stwa i higieny pracy.Tyle :!: Szko?? uko?czy?, ale nie zda? egzaminu i nie otrzyma? dyplomu TECHNIKA BHP. wi?c uko?czy? szko?? policealn? INO. Technikiem nie jest. :-D :idea:

wojtek.d - 2013-05-15, 08:41

J?drek napisał/a:
Szko?? uko?czy?, ale nie zda? egzaminu i nie otrzyma? dyplomu TECHNIKA BHP. wi?c uko?czy? szko?? policealn? INO. Technikiem nie jest.
Ale ja pisa?em o technikum. Kuzyn ko?czy? technikum mechaniczne, a egzaminu technicznego nie zdawa?, bo kolega, z którym robi? prac? wyjecha? do tulipanów. Na ?wiadectwie natomiast mia? technika wpisanego. Pó?niej ze mn? szed? na policealn? (a raczej to ja poszed?em z nim do towarzystwa, a jako? sta?o si? tak, ?e to ja zosta?em w bran?y, a mu to nie odpowiada?o i pracuje w sklepie na kasie) i mimo, ?e w technikum nie broni? pracy dosta? na podstawie ?waidectwa z technikum "technika bhp". Ja musia?em robi? dodatkowy semestr i broni? technika, bo bym mia? tak, jak piszesz...
J?drek - 2013-05-15, 09:02

Czyli robili prac? we dwóch.Nieobecnemu wida? zaliczyli, bo obecny za dwóch wida? si? broni? i innej opcji nie widz?.............ale to chyba czas sprzed reformy, gdzie technika broni?o si? przed komisj? szkoln?, a nie zewn?trzn?. Tak my?l?.Dawno temu ?wiadectwo uko?czenia technikum by?o zarazem dyplomem..........jest uprawniony do u?ywania tytu?u zawodowego technika w specjalno?ci..............obecnie s? dwa papiry: ?wiadectwo i dyplom.
J?drek - 2013-05-15, 09:05

.ups..........? le odczyta?em pocz?tek ostatniego wpisu twego: obaj nie powinni by? technikami :!: uko?czyli tylko technikum :idea:
wojtek.d - 2013-05-15, 09:47

Jak piszesz:
J?drek napisał/a:
obaj nie powinni by? technikami uko?czyli tylko technikum
Nie wiem, któr? reform? masz na my?li, bo troch? zmian w o?wiacie by?o, a technikum to nie by?a moja dzia?ka. ?wiadectwo kuzyna jest z 2002 albo 2003 roku. Przed kim mia? si? broni?, to te? mi nie wiadomo, bo si? nie broni?. Podejrzewam, ?e obrony by?y wewn?trzne, bo jak piszesz - przed zewn?trzn? by to raczej nie przesz?o. Ciekawe, jak by si? uczelnia wyt?umaczy?a przed kontrol? z kuratorium, ?e nie by?o nawet pracy oddanej, a tytu? ucze? otrzyma?
J?drek - 2013-05-15, 13:35

2001 i 2002 egzamin zawodowy zdawa?o si? ,,stoj?c"przed komisj? zewn?trzn?:praktyk? i teori? w placówce , gdzie pobierano nauk?.......jak w 2003...nie wiem kurna. Obecnie teoria w formie testu-komisja zewn?trzna ocenia ( nie w szkole, a siedzibie komisji), a z praktycznym-nie wiem w 100%...........ale te? raczej na wyje?dzie w siedzibie komisji ;-)
klaudynka_84 - 2013-05-15, 14:39

Z tego co si? zorientowa?am to po sko?czeniu szko?y policealnej na kierunku technik bhp ma si? ?wiadectwo, ?e si? uko?czy?o szko?? policealn?. A do egzaminów zawodowych mo?na podej?? ale nie trzeba. Jak sie zda to ma si? wtedy jeszcze dyplom w zawodzie technik bhp - http://www.proedukacja.ed...e/2/technik_bhp . I jak pyta?am o te egzaminy to one sa robione przez OKE i teraz w zale?no?ci od kierunku jest ró?na ilo?? tych egzaminów do zdania i jest to zawsze teoria i praktyka. NA bhp jest akurat jeden. Jest jaka? komisja tak jak na maturach ale to z regu?y jest ten egzamin w tej szkole w której si? uczysz.
wojtek.d - 2013-05-15, 14:52

co tam b?dziemy sobie g?ow? zawraca? o?wiat?. Fakt - faktem, ?e te? jestem zdania, i? nie powinien mie? na dyplomie tytu?u technika, skoro nie zdawa? egzaminu. Kuzyn te? by? przekonany, ?e nie ma tytu?u technika do momentu sprawdzenia ?wiadectwa, gdzie by?o w tytule zawodowym: technik - mechanik.
J?drek - 2013-05-17, 23:35

wojtek.d napisał/a:
co tam b?dziemy sobie g?ow? zawraca? o?wiat?.
...ciekawy temat..............ziele?cy id? do pracy po uko?czeniu szko?y ?redniej, to wi?cej wypadków........to wi?cej roboty.......to wi?cej kaski dla behapów :idea: Tak powinno by? :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
wojtek.d - 2013-06-06, 09:21

J?drek napisał/a:
wojtek.d napisał/a:
co tam b?dziemy sobie g?ow? zawraca? o?wiat?.
...ciekawy temat..............ziele?cy id? do pracy po uko?czeniu szko?y ?redniej, to wi?cej wypadków........to wi?cej roboty.......to wi?cej kaski dla behapów :idea: Tak powinno by? :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
nie zupe?nie jest tak jak piszesz... Co ma szko?a do wypadków? Trafisz na idiot?, który ma poko?czone 5 fakultetów i dalej pracowa? nie potrafi. Przyjdzie drugi po podstawówce i zrobi to co ten z fakultetami + swoje bezpiecznie i szybko, bo zrobi to z g?ow?. Problem w tym, ?e dyplomy s? kupowane a szko?y przeciskaj? uczniów stwarzaj?cych problemy, by si? ich pozby?, bo po co maj? si? m?czy?... Niech m?czy si? z nimi jaka? inna szko?a lub pracodawca... Reasumuj?c - trzeba zacz?? co niektórym na czole tatuowa? napis: nie zatrudnia? - grozi wypadkiem
johanna - 2013-09-16, 14:44

wojtek.d napisał/a:
Co ma szko?a do wypadków? Trafisz na idiot?, który ma poko?czone 5 fakultetów i dalej pracowa? nie potrafi. Przyjdzie drugi po podstawówce i zrobi to co ten z fakultetami + swoje bezpiecznie i szybko, bo zrobi to z g?ow?.


Zgadzam si? z Wojtkiem. Niestety nie ka?dego sta? na studia. A je?li kogo? interesuje dziedzina bhp to robi w szkole policealnej zawód technika bhp.

wojtek.d - 2013-09-16, 15:50

jak kto? by mia? okazj?, to zawsze mo?e pój?? na dzienne, które s? bezp?atne. No, chyba, ?e kto? nie lubi notowa? i musi wydawa? na ksero, policzy jeszcze alkohol i imprezy... A co do podyplomówki czy technika - jak si? podsumuje p?atno?ci 2 semestrów podkolanówki i 3 semestrów policealnej, to wychodzi prawie na jedno...
johanna - 2013-09-17, 08:41

Pracowa? te? trzeba czyli dzienne (jak dla mnie) odpadaj?. Pozostaje tylko p?atna nauka w weekendy... A to ?e kto? idzie do policealnej nie oznacza ?e nie lubi si? uczy? tylko imprezowa? - to takie stereotypowe my?lenie :-/
wojtek.d - 2013-09-17, 09:20

johanna napisał/a:
A to ?e kto? idzie do policealnej nie oznacza ?e nie lubi si? uczy? tylko imprezowa?
A gdzie to napisa?em?
johanna napisał/a:
Pracowa? te? trzeba czyli dzienne (jak dla mnie) odpadaj?
Ja na dziennych studiach pracowa?em...
johanna - 2013-09-17, 09:49

OK. Nie chc? si? k?óci?. Po prostu nie mam nic przeciwko szko?om policealnym. Tylko szkoda, ?e to studia uprawniaj? do posiadania tytu?u specjalisty, a jest wielu techników bhp, którzy maj? o wiele wi?ksze do?wiadczenie i wiedz? od nie jednego specjalisty. Jaki? czas temu czyta?am taki artyku?:
http://www.bhp.abc.com.pl...a-o-sluzbie-bhp

seven - 2013-09-17, 10:11

Ministerstwo ola?o postulaty
wojtek.d - 2013-09-17, 12:23

johanna napisał/a:
Tylko szkoda, ?e to studia uprawniaj? do posiadania tytu?u specjalisty, a jest wielu techników bhp, którzy maj? o wiele wi?ksze do?wiadczenie i wiedz? od nie jednego specjalisty.
patrz?c na forum, to zarówno jedni, jak i drudzy zadaj? równie g?upie pytania wynikaj?ce z nieznajomo?ci podstawowych dokumentów, jakimi s?: KP, rozporz?dzenie o s?u?bach bhp, czy o szkoleniach. Jaki z tego wniosek - nie czytaj?... Cz?owiek jest cz?owiekiem i najlepiej kroczy mu si? po drodze najmniejszego oporu.
Aro72 - 2013-09-17, 13:32

wojtek.d napisał/a:
Jaki z tego wniosek - nie czytaj?...


I w tym w?a?nie zdaniu zawiera si? esencja..
Jakby by?o inaczej, to nasze forum mieliby?my o po?ow? "chudsze", bo nie trzeba by by?o wielokrotnie i bardzo "?opatologicznie" wyja?nia? podstaw.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group