bhp forum
bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Praca - oferty pracy dla specjalistów ds bhp - Zabezpieczenia antypo?lizgowe i oznakowania dla niewidomych

piobie - 2012-05-07, 15:33
Temat postu: Zabezpieczenia antypo?lizgowe i oznakowania dla niewidomych
INNOVARE :: zabezpieczenia antypo?lizgowe

Innowacyjny produkt opracowany przez ZPHU INNOVARE to bezdyskusyjnie jeden z najtrwalszych zabezpiecze? antypo?lizgowych na rynku!

Antypo?lizgowy grys nak?adany jest na dowoln? powierzchni?, wraz ze specjaln? mieszank? chemoutwardzaln?. Dzi?ki zastosowaniu takiego rozwi?zania otrzymujemy bardzo trwa??, nie?cieraln?, antypo?lizgow? powierzchni?, któr? mo?na nak?ada? w ró?nych kolorach i grubo?ci od 0,5mm do 8mm.
Nak?adany za pomoc? specjalnego szablonu pozwala na nadanie aplikacji dowolnego kszta?tu np. pasy, kó?ko, elipsa, kwadrat, ornament, itp.

INNOVARE :: oznakowania dla niewidomych

Wyczuwalno-Wizualne oznakowanie dla pieszych, to pomoc w orientacji przeznaczona dla osób niedowidz?cych oraz niewidomych. Oznakowanie to podnosi bezpiecze?stwo, jak równie? przyczynia si? do samodzielnego poruszania si? niewidomych w miejscach publicznych.

Dzi?ki zastosowanej technologii opracowanej przez naszych specjalistów, systemy zabezpieczaj?ce przed po?lizgni?ciem si? oraz oznakowania dla niewidomych/niedowidz?cych oferowane przez nasz? firm? cechuj? si? niezwyk?? wytrzyma?o?ci? i odporno?ci? na dzia?ania atmosferyczne.

wi?cej informacji na www.innovare.waw.pl

tel: (22) 379 79 43,
kom: 782 018 897, 667 818 127
E-mail: biuro@innovare.waw.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group