To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
bhp forum
bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Szkolenia bhp - Czy jako pracodawca mogę szkolic pracowników z zakresie BHP?

natalia.b87 - 2010-11-09, 15:26
Temat postu: Czy jako pracodawca mogę szkolic pracowników z zakresie BHP?
Witam serdecznie
Czy jako kierownik OSK mogę przeprowadzac w obrębie własnej firmy szkolenia w zakresie BHP (szkolenia wstępne i okresowe)? Czy trzeba miec skończone studia podyplomowe z BHP czy może wystarczy zrobic jakiś kurs?

BHP_user - 2010-11-09, 21:54

jeżeli jesteś pracodawcą, masz skończony odpowiedni kurs (nie muszą to być studia podyplomowe) i zatrudniasz nie więcej niż 10 lub 20 pracowników to możesz zajmować się sprawami bhp w swojej firmie
Kuba_S - 2010-11-10, 09:17

BHP_user napisał/a:
jeżeli jesteś pracodawcą, masz skończony odpowiedni kurs (nie muszą to być studia podyplomowe) i zatrudniasz nie więcej niż 10 lub 20 pracowników to możesz zajmować się sprawami bhp w swojej firmie


Jest to dość ogólna odpowiedź i nie odpowiada wprost na pytanie natalii.b87 i moim zdaniem może wprowadzić ją w błąd.

Zgadzam się, że pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - (Kodeks pracy art 237(11) §1). Natomiast w zakresie działań służby bhp (§2.1 Rozporządzenia w sprawie służby bhp) nie ma prowadzania szkoleń.

Co do szkoleń jest oddzielne rozporządzenie, w którym §4.1 stanowi, że szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców (...), jednak (§5) pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie (...) zapewnia:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Rozporządzenie szkoleniowe określa natomiast, kto przeprowadza szkolenie wstępne - zarówno instruktaż ogólny jak i stanowiskowy:
- §10.2 Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- §11.5 Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Cytat:
Czy trzeba miec skończone studia podyplomowe z BHP czy może wystarczy zrobic jakiś kurs?

Odpowiadając na to pytanie - § 13 rozporządzenia szkoleniowego:
1. Pracodawca, który zgodnie z art. 237(11) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reasumując - możesz prowadzić szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe) po ukończeniu szkolenia dla pracodawców (zgodnego z programem), co do okresowych to już niekoniecznie, ponieważ musisz zapewnić to co wyżej przytoczyłem z rozporządzenia.

BHP_user - 2010-11-10, 12:06

Kuba_S napisał/a:
Jest to dość ogólna odpowiedź i nie odpowiada wprost na pytanie natalii.b87 i moim zdaniem może wprowadzić ją w błąd.


Kuba nie pisz, że mogę kogoś wprowadzić w błąd skoro się zgadzasz ze wszystkim co napisałem.

BHP_user napisał/a:
jeżeli jesteś pracodawcą, masz skończony odpowiedni kurs (nie muszą to być studia podyplomowe) i zatrudniasz nie więcej niż 10 lub 20 pracowników to możesz zajmować się sprawami bhp w swojej firmie


Twoja odpowiedź

Kuba_S napisał/a:
Zgadzam się, że pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby

Nie cytowałem fragmentów kodeksu i rozporządzeń, ponieważ zakładam, że zanim ktoś weźmie się za te sprawy w swojej firmie to dokładnie zapozna się z tematyką, żeby później nie mieć poważnych problemów.

Kuba_S - 2010-11-10, 13:38

Zgadzam się z Tobą, że po odpowiednim kursie Natalia jako pracodawca może zająć się sprawami bhp, uszczegóławiając - może realizować zadania służby bhp. Natomiast wśród tych zadań nie ma szkoleń, o które pytała Natalia. Dlatego uznałem, że twoja odpowiedź może ją wprowadzić w błąd, bowiem nie odpowiada wprost na meritum jej pytania.

Wydaje mi się również, że Natalia na codzień nie zajmuje się bhp, a na forum szuka konkretnej odpowiedzi. Stąd też, w mojej wypowiedzi tak licznie przytoczone fragmenty odpowiednich aktów prawnych.

Kończąc już naszą polemikę - Natalio, jako pracodawca zatrudniający do 10 lub 20 pracowników możesz realizować zadania służby bhp po przejściu szkolenia dla pracodawców. Możesz także przeprowadzać szkolenia wstępne, natomiast nie możesz prowadzić szkoleń okresowych*.

Pozdrawiam

-----------------
* chyba, że posiadasz "zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia"

plif - 2010-11-10, 15:50

Wstępne tak jeżeli -odbędziesz Szkolenie dla osób kierujących pracownikami i pełniących funkcje służby bhp
Okresowe Niet
Tak pokrótce

ps polecam http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07050000.htm może sie dowiesz czegoś ciekawego

ewania - 2010-11-10, 18:42

plif napisał/a:
Wstępne tak jeżeli -odbędziesz Szkolenie dla osób kierujących pracownikami i pełniących funkcje służby bhp
Okresowe Niet

Może byc natomiast, jako pracodawca, ORGANIZATOREM szkolenia okresowego. Zakladając, ze spełni pozostałe warunki, m.in. zapewni wykładowcow, takich jak trzeba.

Andrzej J.S - 2010-11-15, 12:51

"Kuba_S", czy zamiast przedruku treści z KP i rozporządzenia, nie wystarczy podać odpowiedni Art. lub §. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group