bhp forum
bezpiecze?stwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Szkolenia bhp - szkolenia bhp prowadzone przez pracodawce

meg - 2008-10-07, 15:34
Temat postu: szkolenia bhp prowadzone przez pracodawce
czy pracodawca zatrudniaj?cy max 10 pracowników, który uko?czy? szkolenie okresowe dla pracodawców ( w zarz?dzaniu zakresem bhp w podmiotach gospodarczych) mo?e prowadzi? badania okresowe w swojej firmie ?? prosze o opinie
ewania - 2008-10-07, 20:47
Temat postu: Re: szkolenia bhp prowadzone przez pracodawce
meg napisał/a:
czy pracodawca zatrudniaj?cy max 10 pracowników, który uko?czy? szkolenie okresowe dla pracodawców ( w zarz?dzaniu zakresem bhp w podmiotach gospodarczych) mo?e prowadzi? badania okresowe w swojej firmie ?? prosze o opinie


:?: :-?

meg - 2008-10-07, 21:46

chodzi o to czy pracodawca który uko?czy? powy?sze szkolenie mo?e prowadzi? szkolenia ( np. wst?pne bhp) dla pracowników w swojej firmie
ewania - 2008-10-07, 22:17

Pisalas o BASANIACH OKRESOWYCH a teraz mowisz o szkoleniach wstepnych.... ;-)
Badan okresowych oczywiscie nie moze.
Szkolenia wstepne - tak.

meg - 2008-10-08, 14:24

czyli mo?e przeprowadzi? instrukta? ogólny i stanowiskowy ok dzi?ki za Twoj? pomoc :->
a do przeprowadzania szkole? okresowych w swojej firmie potrzebne by by?o szkolenie okresowe dla pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bhp w firmie tak ??

Andrzej J.S - 2008-10-08, 14:34

meg napisał/a:
....a do przeprowadzania szkole? okresowych w swojej firmie potrzebne by by?o szkolenie okresowe dla pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bhp w firmie tak ??

Witam - "meg", wybacz ale musisz sprecyzowa? pytanie bo nie mog? zrozumie? o co Ci chodzi :?: tj.
- czy chodzi o przeprowadzanie szkole? okresowych dla waszych pracowników :?:
- czy chodzi o szkolenie okresowe dla Twojego pracodawcy :?:
Ponadto odpowiedz, czy ten pracodawca posiada kwalifikacje wymagane dla pracownika s?u?by bhp (ma tytu? technika BHP, studia bhp lub podyplomówk? bhp), bo je?li nie ma - to nie mo?e sam prowadzi? spraw bhp w swojej firmie. Wówczas czynno?ci te powinien zleci? osobom uprawnionym. "meg" zapoznaj si? z Art. 237.11 Kp.
?ycz? powodzenia - Andrzej

meg - 2008-10-08, 15:03

tak chodzi mi o przeprowadzanie szkole? wst?pnych bhp dla pracowników w naszej firmie (nie w firmach zewn?trznych). S?ysza?am ?e je?li pracodawca zatrudnia max 10 pracowników to mo?e ich szkoli? ale musi mie? uko?czone w tym celu specjalne szkolenie bhp dla pracodawców. czy po szkoleniu BHP dla pracowdawców ( w zarz?dzaniu zakresem bhp w podmiotach gospodarczych _cel szkolenia) jest mo?liwo?? by pracodawca ten móg? przeprowadza? szkolenia wst?pne ??
Prosz? o opini?

meg - 2008-10-08, 15:04

tak chodzi mi o przeprowadzanie szkole? wst?pnych bhp dla pracowników w naszej firmie (nie w firmach zewn?trznych). S?ysza?am ?e je?li pracodawca zatrudnia max 10 pracowników to mo?e ich szkoli? ale musi mie? uko?czone w tym celu specjalne szkolenie bhp dla pracodawców. czy po szkoleniu BHP dla pracowdawców ( w zarz?dzaniu zakresem bhp w podmiotach gospodarczych _cel szkolenia) jest mo?liwo?? by pracodawca ten móg? przeprowadza? szkolenia wst?pne ??
Prosz? o opini?

meg - 2008-10-08, 15:06

Pracodawca nie ma kwalifikacji technika bhp, ani uko?czonych studiów bhp.
meg - 2008-10-08, 15:07

Pracodawca nie ma kwalifikacji technika bhp, ani uko?czonych studiów bhp.
Andrzej J.S - 2008-10-09, 07:16

Witaj "meg" - przecie? na to pytanie ju? odpowiedzia?a "Ewania".
ewania napisał/a:
Szkolenia wstepne - tak.

Ja mog? tylko potwierdzi? - szkolenia wst?pne mo?e twój pracodawca przeprowadza?.
meg napisał/a:
S?ysza?am ?e je?li pracodawca zatrudnia max 10 pracowników to mo?e ich szkoli? ale musi mie? uko?czone w tym celu specjalne szkolenie bhp dla pracodawców.

Szkolenie bhp dla pracodawców powinien mie? ka?dy pracodawca - nawet ten, który zatrudnia do 10 osób.
A tak swoj? drog? - "meg" dlaczego wysy?asz podwójne (o tej samej tre?ci) posty :?:

meg - 2008-10-09, 08:07

dzi?kuj? Wam za pomoc a podwójne posty robi? si? automatycznie przy wysy?aniu mojej odpowedzi nie wiem dlaczego (ale nie robi?am tego celowo ) jeszcze raz dzi?ki Pozdrawiam
mazda__ - 2008-12-17, 11:22

witam,
mam takie pytanie:
czy pracodawca zatrudniaj?cy 5 pracowników, który posiada uko?czone studia podyplomowe zarz?dzania bhp i uko?czony kurs ppo? mo?e przeprowadza? szkolenia okresowe swoich pracowników?? Czy potrzebuje jeszcze, dodatkowo uko?czy? jakie? dodatkowe szkolenie?? Je?li tak - to jakie??

Andron - 2009-02-19, 00:28

je?eli pracodawca uko?czy? szkolenie okresowe dla pracodawców - tylko instrukta? stanowiskowy
je?eli uko?czy? kurs dla pracodawców pe?ni?cych zadania s?u?by BHP, lub posiada kwalifikacje do pe?nienia takiej roli - to mo?e wszystko

Andrzej J.S - 2009-02-19, 07:28

Andron napisał/a:
je?eli pracodawca uko?czy? szkolenie okresowe dla pracodawców - tylko instrukta? stanowiskowy

:roll: Takiego szkolenia nie ma.
Andron napisał/a:
je?eli uko?czy? kurs dla pracodawców pe?ni?cych zadania s?u?by BHP, lub posiada kwalifikacje do pe?nienia takiej roli - to mo?e wszystko

A co Twoim zdaniem znaczy "wszystko" :?:
Andron napisał/a:
je?eli uko?czy? kurs dla pracodawców pe?ni?cych zadania s?u?by BHP

To we w?asnej, ma?ej firmie sam mo?e by? behapowcem. Zapoznaj si? z Art. 137.11 § 1 Kp.

Andron - 2009-02-20, 12:19

Andrzej J.S napisał/a:
Takiego szkolenia nie ma.

Rozporz?dzenie w sprawie szkole? BHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)
§ 8. Szkolenie wst?pne jest przeprowadzane w formie instrukta?u wed?ug programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1) szkolenie wst?pne ogólne, zwane dalej "instrukta?em ogólnym";
2) szkolenie wst?pne na stanowisku pracy, zwane dalej "instrukta?em stanowiskowym".
Andrzej J.S napisał/a:
A co Twoim zdaniem znaczy "wszystko"

Wszystko, czyli kompletne szkolenie wst?pne i okresowe.
Andrzej J.S napisał/a:
To we w?asnej, ma?ej firmie sam mo?e by? behapowcem. Zapoznaj si? z Art. 137.11 § 1 Kp.

Oczywi?cie ?e mo?e (je?eli zatrudnia max. 20 pracowników), i tylko wtedy mo?e prowadzi? szkolenia inne ni? instrukta? stanowiskowy.
§ 10. 2. Instrukta? ogólny prowadzi pracownik s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy, osoba wykonuj?ca u pracodawcy zadania tej s?u?by albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawc? posiadaj?cy zasób wiedzy i umiej?tno?ci zapewniaj?cy w?a?ciw? realizacj? programu instrukta?u, maj?cy aktualne za?wiadczenie o uko?czeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.";

Andrzej J.S - 2009-02-20, 13:43

Witam - kolego, nie zrozumieli?my si?, tzn ja Ciebie nie zrozumia?em czytaj?c Twój post i z tego powodu postawi?em znaki zapytania, np.
Andron napisał/a:
je?eli pracodawca uko?czy? szkolenie okresowe dla pracodawców - tylko instrukta? stanowiskowy
Twoje powy?sze stwierdzenie odebra?em jakby chodzi?o o szkolenie okresowe, które odby? pracodawca, sk?adaj?ce si? wy??cznie z instrukta?u stanowiskowego, a takowego nie ma, itd.
Dopiero teraz po Twojej odpowiedzi wiem, ?e nie chodzi?o o takie szkolenie tylko o uprawnienie do przeprowadzania instrukta?u, itp, itd. Po prostu nie zwróci?em uwagi na my?lnik rozdzielaj?cy zdanie :oops: za co przepraszam. Nie mniej jednak my?l?, ?e moja odpowied? nikogo w b??d nie wprowadzi?a.

Andron - 2009-02-20, 16:04

W ko?cu forum jest od tego, ?eby niejasno?ci rozja?nia? ;-) . Pozdrawiam.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group